Naši zákazníci

Veřejný sektor

Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta

České vysoké učení v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení v Praze - Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Masarykova univerzita - Přírodověděcká fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta

Západočeská univerzita - laboratoř virtuálních technologií

Akademie věd České republiky - Botanický ústav

Akademie věd České republiky - Mikrobiologický ústav

Akademie věd České republiky - Biologické centrum

Galerie hlavního města Prahy

Soukromý sektor

IBM

Innogy

RWE Gas Storage

Centrum výzkumu Řež

COMTES FHT

AMI Communications

FotoŠkoda

Invelt

Drop In