Disková pole - základ

Storage

10.1.2007

 

Jde o řešení, kdy se použitím více disků docílí lepších vlastností než by měl jeden disk – vyšší ochrana před ztrátou dat, vyšší rychlost čtení a zápisu.

Uváděné typy polí umí například „southbridge“ ICH8R, který se používá na některých deskách s northbridgem P965 – tedy základní desky, které se na s775 objevily pro C2D.

 


 

JBOD

Takové pole nepole, disky můžou být různých velikostí, výsledek je takový, že počítač vidí jeden (logický) disk, jehož kapacita je rovna součtu kapacit dílčích (fyzických) disků. Nedochází k žádné změně výkonu. Když selže jeden disk, data, která na něm byla jsou ztracena. Použitelný pro 2 a více disků.

 

RAID obecně

Ke správnému fungování je samozřejmost použití stejných disků (značka, typ, velikost) .

 

RAID 0 – Při tomto zapojení se na každý disk zapíše část dat, tím se znásobí rychlost práce s disky. Dochází ke zvýšení výkonu v zápisu i při čtení. Jakmile se porouchá jeden disk, všechna data jsou ztracena (protože všem souborů chybí ty části, které byly na onom disku zapsané.)

RAID 1 – Na více než jeden disk se zapisuje totéž. Je to základní způsob jak ukládat důležitá data. Když jeden disk selže, nic se neděje, protože tatáž data máte na disku dalším. Dochází k mírnému zpomalení zápisu a mírnému zrychlení čtení.

RAID 0+1 – kombinuje výhody RAIDu 0 a 1 – data se ukládají po částech, ale ty části se ukládají na více disků. Může selhat od obou částí jedna kopie, aniž by došlo ke ztrátě dat. Dochází k nárůstu výkonu při čtení i zápisu. Nutný sudý počet disků, minimálně 4.

RAID 5 – Pomocí logické operace XOR dopočítává paritu (součet jedniček je sudý→0 součet jedniček je lichý→1). Takto můžeme použít několik disků a stále jen kapacita jednoho je používána jako parita (v RAIDu 5 se parita nachází na všech discích). Může takto dojít k poruše jednoho jakéhokoliv disku aniž by došlo ke ztrátě dat. Dochází k výraznému nárůstu výkonu čtení, ale mírného zpomalení zápisu. Jde o pole s nejlepším poměrem výsledná velikost/počet disků při zachování odolnosti proti ztrátě dat.

 

Výsledné velikosti diskových polí byly vyplněny s teoretickým použitím 100GB disků, pokud tedy například budete používat 500GB disky, vynásobte si tato čísla 5 a získáte výslednou velikost vašeho pole