Migrace provedena - je tu problém

Můj počítač

22.8.2008

Windows XP mají skutečný prolbém s "diskovými jednotkami" většími než 2TB. Povedlo se mi sice přemigrovat z třídiskového RAIDu0 na šestidiskový RAID5, ale celou kapacitu teď využít nemůžu.

Úvod

Nepovedla se mi sice celá akce Migrace 2, ale velká část ano. Díky tomu jsem získal i další zkušenosti z oblasti diskových polí.


Vlevo zeshora 250GB Průtok, pod ním systémový 320GB RAID1 a pod ním 400GB datový disk, vpravo datový RAID5.


Co se povedlo

Už jsem psal v Přípravě migrace dat 2, že potřebuji dostat data z RAIDu5 3x1TB na RAID5 6x1TB.

Migrace

Tuto migraci ovšem intelácký řadič neumožňuje, tak jsem musel zvolit variantu překopírování dat z RAIDu5 3x1TB na RAID0 3x1TB (diskový zvazek 2TB) a následnou migraci tohoto RAIDu0 na RAID5 6x1TB. Řešení sice krkolomné, nicméně funkční a to je hlavní. Mimo to jsem měl možnost otestovat výkon různých dalších RAIDů.

Řadič

Povedlo se mi zprovoznit můj starý PCI SATA řadič se 4 konektory, nemusel jsem tedy nový řadič kupovat.


PCI 4x SATA řadič.Co se nepovedlo

Před touto migrací jsem měl proti současnosti celkem malé znalosti o diskových polích, tak jsem při čtení informacích zaměňoval pojmy pole, svazek, partition a podobně. Nyní už tyto pojmy chápu, tak jsem sepsal jejich vysvětlení i s názorným obrázkem.


Rozdíl mezi diskovým polem a diskovým svazkem.

Před migrací jsem se domníval, že bude možné vytvořit "Diskové pole 6x1TB, na kterém vytvořím 2TB, 2TB a 1TB oddíly, které Windows sespanují dohromady a bude.".
Nyní už ale vím, že jsem vytvořil Diskové pole 6x1TB, na kterém je nutné vytvořit diskové svazky. Dobrá, původní 2TB diskový svazek RAID0 z 3x1TB se správně převedl na 2TB RAID5 svazek na 6x1TB poli. V této fázi jsem byl nadšený, že všechno funguje, jak má.
Problém nastal až s Intel Matrix Storage Managerem, který umí na jednom poli vytvořit maximálně dva svazky. Takto můžu vytvořit druhý svazek o velikosti 3TB, který ale Windows XP nezvládají (ani ho nerozpoznají).


Druhý svazek povinně využívá celý zbytek pole.

Řešení

Vrátil bych se k plánování Migrace 2 a možnostem řešením, které byly: Specializovaný řadič (drahý), Sespanování tří svazků (Matrix Storage Manager ale umí vytvořit jen dva) a konečně nasazení Windows Vista.
Jediným použitelným řešením tedy zůstalo nasazení Windows Vista, které používají GPT, díky čemuž zvládají "Diskové jednotky" i větší než 2TB. Objednal jsem tedy Windows Vista Ultimate 64bit. Vysvětlení volby 64bitové verze nechám na samostatný článeček. Ultimate verzi jsem pak zvolil kvůli podpoře všech vymožeností OS Vista, především kvůli stínovým kopiím.

Závěr

V případě využití Windows Vista tedy vytvořím jediný 5TB svazek, na kterém budu mít k současnému stavu asi tak 2,6TB volného místa.