Příprava migrace dat 2

Můj počítač

6.8.2008

Týden mám nové diskové pole (2TB místo 960GB) a už mi nestačí, tak ho rozšířím rovnou na 5TB.

Úvod

Před týdnem jsem si velmi pompézně upgradoval své starší a především malé 960GB diskové pole (RAID5 4x320GB) na novější svěží a výkonné 2TB pole (RAID5 3x1TB). V euforii jsem si ale pořídil více filmů, než je počítač schopen pohltit. Nedá se nic dělat, jdu na to znova.


Vlevo systémový RAID1, vpravo nahoře datový RAID5 a dole Průtok.


Současný stav - problémy

Konektory

Při vymýšlení prvního upgradu diskového pole jsem udělal jednu chybu - nezohlednil jsem v tabulkách diskové řadiče. Z toho důvodu jsem do plánu nesprávně zanesl 9 konektorů pro SATA zařízení (navíc jsem zapomněl na mou SATA mechaniku).
Správně tabulka reálného současného využití vypadá takto:

Gigabyte SATA2 chip 320GB RAID1 320GB OS Nejdůležitější data
320GB

Intel ICH9R 1TB RAID5 5TB Data
1TB
1TB
250GB Single 250GB Průtok
4,7GB DVD RW Optické disky
- - -

A když nyní chci na intelácký řadič zapojit 6 disků do RAIDu, musí ostatní zařízení pryč.

Migrace na RAID5 o 6 discích

Jestli jste minulý článek četli pozorně, jistě jste si všimli mé obavy, že vlastní migrace dat na RAID5 o 6 discích nepůjde udělat jednoduše, protože Intel neumožňuje žádnou migraci z RAIDu5.

Omezení 2TB na oddíl

A kdybych už migraci úspěšně provedl, stále na mne čeká překážka v podobě omezení velikosti partition na maximální 2TB. Nebudu se tvářit, že tomu nějak moc rozumím, ale pochopil jsem, že Master Boot Record, má tu nepříjemnou vlastnost, že maximální velikost partition pomocí jí definované, jsou 2TB. Holt stará a zaběhnutá technologie.


Vlastní multilane kabely 2x a 6x SATA (-:Řešení

Konektory

Konečné řešení otázky konektorů je naštěstí jednoduché. Stačí pořídit diskový řadič, který obslouží aspoň má dvě přebývající zařízení. A poté, co jsem během týdne investoval cca 22.000Kč do šesti 1TB disků, je 500Kč za čtyřportový řadič směšná částka.

Gigabyte SATA2 chip 320GB RAID1 320GB OS Nejdůležitější data
320GB

Intel ICH9R 1TB RAID5 5TB Data
1TB
1TB
1TB
1TB
1TB

ST-LAB A-214 250GB Single 250GB Průtok
4,7GB DVD RW Optické disky
? ? ?
? ? ?

Omezení 2TB na oddíl

V zásadě existují tři možná řešení:

Nový diskový řadič: Podle toho, co jsem se dočetl, jsou specializované diskové řadiče schopné toto omezení obejít. Ale vzhledem k tomu, že aspoň 8portový řadič stojí tak 12.000Kč, tuto variantu zavrhuji a dál se o ni nezajímám.

Windows Vista: Operační systémy novější než Windows XP 32bit (XP 64bit, 2003 Server, Vista) mají zahrnutou podporu GPT (GUID Partition Table (GUID je Globally Unique Identifier), což je další nějaká tabulka pro diskové oddíly, která sice omezení partition má, ale mnohem vyšší. To by ovšem znamenalo nákup Windows Vista a především nutnou přeinstalaci. Windows XP mne zatím neomezují, tak lenost a dočasné ušetření dvou tisíc za Visty vyhrávají. Zkouším najít ještě jednodušší cestu.

Windows JBOD: Nejméně čistým řešením je vytvoření tří oddílů (2+2+1TB) a jejich následné sespannování pomocí Správce disků. Tímto způsobem se vytvoří klasický JBOD, který bude čistě softwarový. Prakticky to bude vypadat tak, že na nově vytvořeném poli bude jedna partition 2TB (data původního pole) a jen přidám další dva oddíly, které posléze připojím k původnímu.

Migrace na RAID5 o 6 discích

Jak je možné přesunout data z RAID5 o 3 discích na RAID5 o 6 discích, aniž bychom museli použít další disky? Když se podíváte na Intelácký popis možných migrací, jistě za chvíli taky nějakou možnost vymyslíte. Mně se nejvíc líbí možnost vytvoření RAID0 ze dvou disků, na které data obyčejně zkopíruji. Načež migrace z dvoudiskového RAIDu0 na 6diskový RAID5 už možná je a bude probíhat velmi podobně jako migrování ze single disku.

Závěr

Předpokládám, že po nakopírování všech dat budu mít z 5TB volných ještě tak 2,5TB. Taková kapacita mi doufám zase rok dva vydrží.

Plánuji udělat výkonové testy nových disků v různých zapojeních:

RAID0 2 disky

RAID0 3 disky

A konečně moji finální konfiguraci RAID5 6 disků